21. april, 2023

Stúdentaráð Háskóla Íslands auglýsir í stöðu alþjóðafulltrúa og ritstjóra fyrir starfsárið 2023-2024

Stúdentaráð Háskóla Íslands auglýsir eftir umsóknum í stöður alþjóðafulltrúa og ritstjóra. Um er að ræða launuð störf á skrifstofu Stúdentaráðs.

Á skrifstofunni starfar fjórir kjörnir fulltrúar; forseti í fullu starfi, varaforseti, hagsmunafulltrúi og lánasjóðsfulltrúi í hlutastarfi sem kosin voru á kjörfundi ráðsins sl. miðvikudag. Skrifstofan ræður að auki til sín framkvæmdastjóra, ritstjóra Stúdentablaðsins og alþjóðafulltrúa. Nánar má lesa um starfsemi skrifstofunnar hér.

Umsóknarfrestur í báðar stöður er til og með 1. maí 2023. Umsóknir sem berast eftir þann tíma eru ekki teknar gildar. Nánari upplýsingar um stöðurnar er að finna hér að neðan:

Alþjóðafulltrúi

Alþjóðafulltrúi hefur yfirumsjón með framkvæmd þjónustu skrifstofu Stúdentaráðs fyrir erlenda nemendur og hefur það hlutverk að gæta hagsmuna þeirra, auðvelda þeim að gerast virkir þátttakendur í háskólasamfélaginu, svara fyrirspurnum og veita aðra aðstoð.

Alþjóðafulltrúi er trúnaðarfulltrúi erlendra nemenda við Háskóla Íslands og skal veita viðtöl, símaþjónustu og svara tölvupóstum eftir þörfum þeirra. Í samvinnu við skrifstofu alþjóðasviðs hefur alþjóðafulltrúi milligöngu um að verða erlendum nemendum úti um tengilið (mentor) úr hópi nemenda Háskóla Íslands. Þá aðstoðar alþjóðafulltrúi skrifstofu alþjóðasviðs við skipulagningu viðburða, s.s móttöku erlendra nemenda og Alþjóðadaga Háskóla Íslands. Auk þess er alþjóðafulltrúi forseti alþjóðanefndar Stúdentaráðs og tekur þátt í daglegum störfum skrifstofu Stúdentaráðs í samráði við forseta ráðsins.

Alþjóðafulltrúi starfar einnig sem fulltrúi stúdenta innan alþjóðlega samstarfsnetsins Aurora. Hann hefur umsjón með verkefnum þar, starfar með tengiliðum Aurora innan Háskóla Íslands og aðstoðar við verkefni sem þau fela honum. Hann sér einnig um undirbúning fyrir ráðstefnur og fleiri viðburði tengdum Aurora og tekur þátt eins og við á.

Hæfniskröfur:
 • Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt 
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
 • Áhugi á Stúdentaráði og málefnum stúdenta auk virkrar þátttöku í háskólasamfélaginu
 • Þekking og reynsla af alþjóðastarfi er kostur
 • Þekking á stjórnsýslu Háskóla Íslands er kostur
 • Þekking á Aurora samstarfsnetinu er kostur
 • Reynsla af viðburðastjórnun er kostur
 • Önnur tungumálakunnátta er kostur
 • Reynsla af stefnumótun er kostur

Staða alþjóðafulltrúa er 50% starf og er hann ráðinn til eins árs með möguleika á áframhaldandi starfi. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. júní 2023. Nánari upplýsingar um starfið má fá hjá Ölmu Ágústsdóttur, núverandi alþjóðafulltrúa, á internationalcommittee@hi.is eða shi@hi.is.

Kynningarbréf ásamt ferilskrá og upplýsingum um umsagnaraðila skal skila í gegnum tölvupóst á netfang Stúdentaráðs shi@hi.is merkt „Alþjóðafulltrúi SHÍ 2022-2023.“

Ritstjóri

Ritstjóri hefur yfirumsjón með útgáfu Akademíunnar sem gefin er út í byrjun skólaársins sem og Stúdentablaðsins sem gefið er út fjórum sinnum á skólaári, tvö blöð á hvoru misseri. Nánari tímasetning útgáfunnar fer eftir ákvörðun ritstjóra og skrifstofu Stúdentaráðs. Ritstjóri skipar í ritstjórn og stýrir störfum hennar. Hann sér um dreifingu á Stúdentablaðinu og er ábyrgur fyrir því að birta efni úr því á heimasíðu þess.

Ritstjóri aðstoðar við auglýsingasöfnun en framkvæmdastjóri Stúdentaráðs hefur yfirumsjón yfir henni sem og rekstri blaðsins.

Hæfniskröfur:

 • Þekking og áhugi á málefnum stúdenta
 • Reynsla af fjölmiðla- og/eða útgáfustörfum
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Gott vald á íslenskri og enskri tungu
 • Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
 • Vilji til að vinna með Stúdentaráðsliðum, starfsfólki skrifstofu Stúdentaráðs og öðrum hagsmunaaðilum ráðsins
 • Reynsla af grafískri hönnun er kostur
 • Þekking á vefumsjón er kostur
 • Menntun sem nýtist er kostur

Ritstjóri er ráðinn í 20% vinnu yfir tímabilið 1. júní 2023 til 1. september 2023 og eykst þá hlutfallið í 30% yfir tímabilið 1. september 2023 til 31. maí 2024. Upphaf starfstíma getur þó verið sveigjanlegur eftir samkomulagi. Nánari upplýsingar um starfið má fá hjá Lísu Margréti Gunnarsdóttur, núverandi ritstjóra Stúdentablaðsins, á netfangið studentabladid@hi.is

Kynningarbréf ásamt ferilskrá og upplýsingum um umsagnaraðila skal skila í gegnum tölvupóst á netfang Stúdentaráðs shi@hi.is merkt „Ritstjóri 2023-2024“. Auk þess er æskilegt að sýn umsækjanda á Stúdentablaðinu og hugmyndir um útgáfur á starfstímabilinu komi fram sem og sýnishorn af vinnu sinni ef viðkomandi hefur gegnt ritstörfum áður.

Deila

facebook icon
linkedin icon